Tato stránka je urcena pro prohlížece podporující webové standardy, jinak muže být zobrazena nekorektne.

NOVINKY

Předběžná zpráva ze schůze VR

Dovolte, abychom vás informovali o jednání Výkonné rady ČADG.
Setkání proběhlo dne 2.1.2017 od 18.00 formou telekonference přes Skype.
Program jednání byl předem stanovený a měl jedenáct bodů.

V první řadě bychom rádi poděkovali za Vaši důvěru.
Budeme pracovat pro Vás, jsme Vaše prodloužená ruka.
Přejeme Vám vše dobré do nového roku 2017.

A nyní k jednání.
Na začátek Vás musíme informovat, že jednání ještě není u konce, formálně bylo přerušeno, protože jsme jednali více jak 3,5 hodiny a máme naplánované pokračování.

Projednali jsme následující:
Volba předsedy:
Vzhledem k řádnému termínu zvolení členů VR, které proběhlo dne 27.12.2016, jsme volbu předsedy posunuli o 14 dní. Je velmi důležité, abychom se nejprve seznámili, rozdělili si kompetence, povinnosti a úkoly a nový předseda tak mohl být zvolen zodpovědně.
S tím souvisí i volba disponentů ČADG.
Disponenty, pokladnu a finance budeme přebírat po “inventuře” původní VR.
V tuto chvíli je vše pro provoz ČADG v pořádku a vše běží jak má.
Registrace členství již spravuje nová VR, jmenovitě Tomáš Striegler, Jakub Sýkora a vy můžete posílat členské příspěvky na sezónu 2017 na účet 7434016001/5500, variabilním symbolem je Vaše ČADG číslo

Členské příspěvky:
Po důkladném zvážení se VR usnesla, že pro rok 2017 dojde je snížení členských poplatků. Předcházela tomu velmi dlouhá diskuze a než jsme se shodli, bylo potřeba probrat i jiná témata, která s členskými poplatky úzce souvisejí, jako je rozpočet, soutěžní řád a provoz ČADG.
Mnozí z vás argumentují tím, že se vybírají poplatky a nic se neděje, a věřte že Vaše hlasy slyšíme a pracujeme s nimi.
Díky dosavadní výši poplatků jsou na účtu ČADG nashromážděny finance z dřívější doby. Je tedy možné určitou část financí rozdělit, aby vybrané prostředky byly využity. Samozřejmě s ohledem na nečekané situace bude ponechána na účtu dostatečná rezerva.

Členský příspěvek jsme spočítali tak, že jsme sumarizovali jednotlivé položky rozpočtu ohodnocené navrženou částkou a ty podělili počtem hráčů. Jednalo se např. o položky: poplatek WFDF, ceny za 1. DGL 2017, ceny za MČR 2017, provoz asociace, účetnictví asociace, nový web, podpora reprezentace ČR, pojištění hráčů a členů ČADG Příspěvky jsou stanoveny na: 100,-Kč/junior a 200,-Kč/ostatní.

Věříme že tím vzroste počet členů ČADG, aktivních hráčů, členů klubů a to jistě prospěje discgolfu nejvíce.

Další z bodů byl Soutěžní řád (SŘ), termíny turnajů 1. ligy, Mistrovství ČR atd..
Máme připomínky promotérů, hráčů k SŘ a velmi intenzivně pracujeme na jejich zapracování.
Již v pondělí byli určeni Tomáš Striegler, Petr Tanka, a Ivo Vojtík, tito zpracují vše do 9.1.2017 a poté předloží ke schválení VR. Uvědomte si prosím, že jsme byli zvoleni mezi svátky a do 13 dní musíme předložit připomínky k SŘ na sezónu 2017, což je dost velká zodpovědnost a zároveň nás to nutí k zamyšlení, že je potřeba toto řešit již na konci sezóny, tak aby bylo vše připraveno do následující sezóny včas a s předstihem, abyste si mohli naplnánovat turnaje, dovolené a promotéři např. oslovit partnery turnajů. Jmenovaní mají osobní setkání i tuto sobotu.
Projednáváme například, že znovu zavedeme zrušené poplatky pro účastníky turnajů, kteří nejsou členy ČADG, a to proto, abychom řádným členům nabídli další zvýhodnění. Řádně připravíme podmínky pro promotéry turnajů 1. ligy, Mistrovství ČR a další.
Budeme vás informovat a včas vyvěsíme pobídku promotérům na zaslání jejich navržených turnajů.

Projednali jsme také funkci PDGA coordinatora, z projednaných bodů výše vzešly i cíle VR v krátkodobém až dlouhodobém horizontu, které taktéž předložíme k posouzení.

Shodli jsme se, že VR se sejde k jednání minimálně 8x do roka. 4x to bude přes telekonferenci a 2x osobní jednání v Čechách a 2x osobní setkání na Moravě.
Tato osobní jednání by byla volně přístupná i pro členy ČADG a rádi bychom slyšeli Vaše názory, připomínky, náměty na zlepšení.

Tolik zatím z proběhlého jednání a o zbytku vás budeme informovat na webu ČADG.

Všechny projednané změny budou průběžně aktualizovány na webu ČADG.

Vaše VR

VR ČADG 4.1.2017


Členské příspěvky

Výše členských příspěvků na rok 2017 byla stanovena na 200 Kč za dospělého a 100 Kč za Juniory do 18 let.
Nové přihlášky prosím posílejte na mail vr@discgolf.cz, platby na účet 7434016001/5500 .
Těm co již zaplatili původní poplatek, vrátíme rozdíl do 15.2.2017.

S pozdravem Vaše VR ČADG

Tomáš Striegler 3.1.2017


Výkonná rada

Výkonná rada byla zvolena ve složení:
Petr Tanka
Tomáš Striegler
Jindřich Švub
Jan Veselý
Jakub Sýkora
Jakub Čamek
Ivo Vojtík
Děkujeme všem členům ČADG za naši volbu do VR a Vaše konstruktivní připomínky
Termín první skype konference je nejpozději do 5.1.2017.
Již nyní intenzivně pracujeme na SŘ a spoustě dalších důležitých věcech :-)
Rádi Vám všem odpovíme na dotazy na mailu: vr@discgolf.cz

Tomáš Striegler 30.12.2016


Představení kandidátů do Výkonné rady ČADG

CADG/logo_150.png

Představujeme kandidáty do výkonné rady, o kterých se bude hlasovat na mimořádné členské schůzi 27. 12. 2016 na Chatě Svinec. Informace uveřejňujeme tak, jak byly zaslány a nejsou nijak upraveny. Pořadí kandidátů je podle času přijetí přihlášky.1. Petr "Houmr" Konieczný (Ostrava)

 • předseda discgolfového klubu DGC Bazarmix z.s., aktuálně 22 členů.
 • Pořadatel Havířské části Hrajdiscgolf tůry v roce 2015 a 2016
 • Pořadatel Ostravské 18 Open (všech letních i zimních turnajů)
 • Věčně nespokojený, protivný ale pro discgolf schopný udělat co bude v mých silách.
   
 • Program:
  • Dokončit to s čím přišel Přemysl Novák, schválit nové stanovy!
  • Zavést český rating!
  • Dokázat, aby pro nečleny ČADG bylo výhodné stát se členem, aby být členem ČADG, nebyla pouze výhoda v registraci na turnaj a levnější startovné!
  • Převod domén, dokončení nových stránek (opravdu je rok 2016, čímž nechci nikoho urazit, jen tak snad nebudeme pořád chodit na stránky psané ve wysiwygu ne?)
  • A asi dalších 100 věcí :D.

2. Pavel "Koty" Kotala (Nový Jičín)

 • moje vize: Důvěra hráčů v ČADG

3. Ivo Vojtík (Uherské Hradiště)

 • Rád bych navázal na svou bezmála tříletou práci ve VR, pomohl uvést do života stanovy ČADG založené na klubovém principu a doladit soutěžní řád tak, aby jednotlivé soutěže našly smysluplné místo v jasné hierarchii.
 • Během své činnosti ve VR jsem se podílel na přípravě klíčových dokumentů a připravil jsem Disciplinární řád, pravidla pro pořádání turnajů a pro podporu juniorů z dotace ČOV.
 • Od léta 2013 jsem na DG hřištích v ČR uspořádal více než 60 turnajů.
 • Jsem od července 2012 zakládajícím členem a předsedou DGC Slovácko, nyní Spolku. Pořádáme pravidelné soutěže (poslední tři roky i víkendový turnaj Slovácko open) , propagujeme discgolf ve veřejnosti, od roku 2015 vedu discgolfový kroužek pro žáky. Spolek Discgolf Club Slovácko má nyní 25 členů, z toho 13 juniorů.

4. Jan Veselý (Praha)

 • Rád bych pomohl rozvoji českého discgolfu a to už jen pro lásku ke hře samotné. Byl bych moc rád, kdybych mohl přispět svými nápady a tak trochu rozčeřil hladiny českého discgolfu. Vzhledem k tomu, že discgolf hraji třetím rokem, už jsem pochytil určité věci co se mi líbí a co naopak vůbec ne. K rozvoji bych mohl přispět i tím, že pracuji ve školství a tím tak rozšířit discgolf do většího povědomí hlavně mladých lidí.

5. Petr Tanka (Olomouc, Uničov)

 • Jmenuji se Petr Tanka, je mi 34 let a jsem z Olomouce. Discgolf jsem poznal před zhruba třemi lety, tedy v porovnání s mnohými hráči v naší zemi, docela nedávno. Od první chvíle mě však zcela nadchl, stal se nedílnou součástí mého života a dává mi mnoho radosti. Svým případným působením ve výkonné radě ČADG, bych rád na oplátku něčím přispěl našemu sportu. 
 • Pojďme spolu rozvíjet český discgolf!  

6. Tomáš Striegler (Moravský Krumlov)

 • Discoglfový životopis:
  • aktivní hráč od roku 2014
  • jeden ze zakladatelů a předseda spolku Discgolf Club Moravský Krumlov, z.s
  • bývalý člen VR ČADG, v roce 2015 jsem odstoupil z vážných rodinných důvodůese
 • Cíle ve VR:
  • zjednodušit systém DG soutěží, případně sjednotit opět v jednu ligu. V roce 2016 došlo k paradoxním situacím, kdy někteří hráči skončili výrazně výše v 1. lize, než ve druhé. Zachovat systém přednostních registrací pro ´´ nejlepší hráče´´. Rozšířit ligu o D turnaje. Kdy A turnaje jsou současné turnaje 1. ligy a MČR ( 200 bodů ), B turnaje jsou současné A ( 150 bodů ), C turnaje současné B ( 100 bodů ) a D turnaje 50 bodů. Rád bych o novém soutěžním řádu diskutoval na Mimořádné členské schůzi na Svinci, pokud k tomu bude čas
  • snížit příspěvky do Asociace a mimo jiné tím pomoci zvýšit členskou základnu ČADG
  • u turnajů kategorie C ( nově navrhovány jako D ) změnit některé vysoké nároky na pořádání ( registrace měsíc dopředu atd ) 
  • zlepšit komunikaci ve VR a zároveň být komunikativnější ke všem členům ČADG, ať už osobně případně přes sociální sítě  

7. Jakub "Syky" Sýkora (Praha)

 • Moje volební cíle:
  • přátelské prostředí napříč celou naší malou asociací, discgolf hrajeme všichni pro zábavu
  • zapojení většího počtu členů mimo VR do činnosti asociace
  • podpora lokálních soutěží a rozvojových aktivit

8. Jindřich Švub (Ostrava)

 • jmenuji se Jindřich Švub a discgolfu se věnuji od r. 2014. V sezóně 2016 jsem se zúčastnil několika větších turnajů 1. i 2. ligy ČADG. V současné době nejsem členem žádného discgolfového klubu, ale již mám nakročeno k členství do nově vznikajícího klubu v Kopřivnici.
 • Ve VR ČADG bych mohl být užitečný díky svým zkušenostem v práci s mládeží. Pracuji jako učitel tělesné výchovy na základní škole a rovněž působím jako instruktor zážitkové pedagogiky. Ve škole i na kurzu organizuji discgolfové turnaje, učím děti pravidlům i technice discgolfu a snažím se tak rozšiřovat povědomí o tomto, pořád ještě netradičním, sportu mezi mládež.  

 

9. Jakub Čamek (Kladno)

 • Discgolf zalozeni klubu Bananas Kladno - loga, web, FB, vedeni krouzku, juniorske treninky (15 a vice deti) zalozeni Junior Tour - turnaje pro Juniory odehran rocnik 2016, vice jak 40 deti. aktivni hrac zalozeni Frisbee klubu na Kladne - idealni skloubeni aktivit, znalosti (rozjezd 1/2017)
 • Zkusenosti: televize TV3 - obchod; mesicnik TopClass, tydenik Pani Domu - obchod; dennik Metro - obchod; casopis Golf Digest - marketing, sponzoring, obchod; casopis ForGolf - majitel, pozdeji prodal - vymyslel, uvedel na trh, marketing, sponzoring, spoluprace, obchod; Golfova pravidla - vydavatel - obchod; Fenomen Facebook - kniha, autor a odborne kurzy - obchod. Nyni reality a stavebni firma - developing, nakup, stavba, prodej.
 • Silna stranka - empatie, zacileni a dotazeni zameru, komunikace se zakazniky/ klienty / partnery, vedeni lidi, firmy.
 • Slaba stranka - stari, bohuzel to nezastavis :-)
  Cile ve VR:
 • Propagace Discgolfu "na venek" jako idealniho sportu pro rodiny, juniory, vylety, akce, nic nakladneho na porizeni vybaveni, pravidla = FB, Instagram, Web, spolecne akce (Lipno) apod. = pojdte to zkusit, bude vas to bavit.
 • Juniorsky disgolf - turnaje, akce, plan akci, kempy, instruktaze pro trenery, treninkovy manual pro deti, pravidla v jednoduche forme = je to hra, zabava, tak to nehrotit.
 • Sehnat partnery - mesta, firmy, kluby, lidi, tvar discgolfu CR - zena, muz, junior, senior = bez partneru a propagace jsme mrtvoli a jen banda lidi s plastovym diskem na louce
 • Pravidla a vse okolo. Tak jako kazde podnikani ma svoje pravidle, ma i sve cile. Takze stanovit cile na rok, dva roky, pet let, ty schvalit a podle toho naladit stanovy. Stanovy jsou dulezite, ale kdyz funguje vedeni CADG. Pravidla jsou dane sportem a souteznim radem. Dodrzovani a souteze na vyssi urovni sjou dulezite pro rozvoj, motivaci a sledovani hracu = vzdyt je nas par, malo, a to se neumime domluvit ?
 • Nabizim svuj volny cas a chut se zapojit.


Přemek Novák 16.12.2016


Volby do Výkonné rady

CADG/logo_150.png

Jak bylo oznámeno dříve, počet členů Výkonné rady klesl pod minimální počet tří osob. Z tohoto důvodu budou součástí nejbližší Členské schůze asociace volby nových členů výkonné rady.

 

Vyzýváme tudíž všechny případné zájemce, aby zvážili svou kandidaturu a přihlásili se nejpozději do 15. prosince na email vr@discgolf.cz.

 

Do předmětu uveďte "kandidatura". Mail můžete doplnit krátkým představením své osoby a programem, který budete chtít v rámci VR naplňovat. Všechny informace budou následně zveřejněny na webu asociace. 

 

Těšíme se na všechny kandidáty.


Přemek Novák 25.11.2016


Zprávy z Členské schůze a Výkonné rady

CADG/logo_150.png

Dne 28. 10. 2016 se v sále hotelu Chateau Hostačov uskutečnila řádná Členská schůze České asociace discgolfu. Ze zápisu (zapis_CS2016_10.pdf) je patrné, že schůze bohužel nebyla usnášeníschopná, jelikož se nedostavil potřebný počet členů s rozšířeným členstvím. 

 

Výkonná rada dále oznamuje, že počet jejich členů klesl z důvodu vypršení mandátů Iva Vojtíka a Martina Slížka k 25. 10. pod tři a vzhledem k neusnášeníschopnosti ČS nebylo možné dovolit nové členy výkonné rady.

 

Z výše zmíněných důvodů bude vyhlášeno náhraní zasední Členské schůze. S předstihem informujeme, že se toto náhradní zasedání pravděpodobně uskuteční 27. 12. 2016 od 17.30 na Chatě Svinec u Nového Jičína. Pozvánku (včetně programu) obdrží všichni členové emailem v následujících dnech.

 

Přemek Novák
předseda VR 


Premek Novak 28.10.2016


Pozvánka na řádnou členskou schůzi ČADG - 28.10.2016

CADG/logo_150.png Pozvánka na řádnou členskou schůzi ČADG - 28.10.2016

Vážení členové ČADG, 

zveme Vás na řádnou členskou schůzi České asociace discgolfu, která se uskuteční 28. 10. od 19.00 v Chateau Hostačov u Golčova Jeníkova. 
Program schůze: 

- schválení programu schůze
- předání cen za 1. ligu discgolfu 2016
- zpráva o činnosti VR ČADG v uplynulém roce
- schválení návrhu rozpočtu 2016, včetně podpory reprezentace
- hlasování o přijetí nových stanov
odvolání/volba nových členů VR
- v případě přijetí nových stanov - seznámení a schválení plánu transforamce
- v případě nepřijetí nových stanov - plán činnosti na rok 2017
- různé


Hlasovací právo mají pouze členové s rozšířeným členstvím. Členové se základním členstvím se mohou zúčastnit, mají však pouze poradní hlas. Členové mají možnost podat žádost o změnu typu členství odevzdáním nově vyplněné přihlášky bez nutnosti zaplacení členského poplatku pro rok, kdy již členy byli. 

Pokud se člen s rozšířeným členstvím nemůže schůze zúčastnit, je oprávněn udělit plnou moc k zastoupení na Členské schůzi jinému členovi s rozšířeným členstvím. Jeho oprávnění zastupovat na příslušné ČS vzniká od okamžiku předložení písemné plné moci určnému členu VR a následnému zápisu v prezenční listině ČS. Člen s rozšířeným členstvím může takto zastupovat maximálně deset (10) jiných členů s rozšířeným členstvím.  

S přáním pěkného dne

Přemek Novák
předseda VR ČADG

Materiály: Návrh nových stanov ČADG (PDF). 
Poznámka: Všem aktuálním členům byla pozvánka odeslána emailem, včetně návrhu nových stanov. V případě neobdržení pozvánky prosím napište na mail vr@discgolf.cz.
 


Přemek Novák 27.9.2016


Česká discgolfová reprezentace se již připravuje v dějišti Mistrovství Evropy ve finském Oulu

EC2016/tn_logo.jpg Oulu, Finsko
Do největšího města na severu Finska, kde se letošním evropský šampionát odehrává, včera dorazila kompletní česká discgolfová reprezentace. Všichni hráči již tak měli možnost vyzkoušet osmnáctijamkové turnajové hřiště na pobřeží baltského moře. Zítra hráče čeká oficiální trénink a zahajovací ceremonie, ve středu, čtvrtek a pátek pak každý den jedno soutěžní kolo, do následného sobotního čtvrtého kola postupuje polovina nejlepších hráčů a hráček v každé hráčské kategorii.
Do EDGC 2016 (European disc golf chapmpionships) je celkem přihlášeno 200 hráčů z 21 evropských zemí. Největší počet hráčů je z Finska, pro které je domácí šampionát skutečných svátkem – o medaile bude ve svých hráčských kategoriích bojovat 31 Finů. Druhou, nejpočetněji zastoupenou zemí je Švédsko s 21 reprezentanty. Česká republika do Finska vyslala celkem 9 hráčů a 1 hráčku, což je stejně jako má Velká Británie. Kompletní statistiky zúčastněných států naleznete zde...
Českou republiku ve Finsku reprezentují Lukáš Filandr, Přemysl Novák, Kryštof Novák a Michal Grepl v hlavní kategorii Open, Jarmila Havířová v kategorii Women, Daniel Hokeš, Daniel Večeř a Martin Slížek v kategorii hráčů nad 40 let Masters, dále Karel Hlava v kategorii nad 50 let Grand Masters a konečně naděje českého discgolfu v kategorii Junior (do 18 let) – Adam Klimeš. Šanci na solidní umístění má zejména Lukáš Filandr, pro něhož by bylo úspěchem umístění do 30. místa celkového pořadí. Bez šancí rozhodně není ani junior Adam Klimeš.
Vše bude záležet na tom, jak se hráči popasují s turnajových kolbištěm Meri – Toppila DiscGolfPark. První seznámení s hřištěm proběhlo včera a dnes a hráči se shodují, že většina jamek možná nepatří k nejnáročnějším, ale náročnými se stávají ve chvíli, kdy začne foukat. A protože je hřiště umístěno přímo na pobřeží baltského moře, fouká zde často a silně. Udržet své disky na úzkých a outy obehnaných fairwayích pak rozhodně není jednoduché. První ostrý trénink začíná zítra. Předpověď je jasná, bude foukat.  
Výkony i každodenní život našich reprezentantů ve Finsku můžete sledovat na facebooku České asociace discgolfu nebo na nově vzniklém instagramu cadgcz. Na sociálních sítích můžete příspěvky vyhledávat i podle hashtagu #czedgc.

Premek Novak 21.8.2016


Latitude 64° Summer Vesec 2016

16VESEC/tn_IMG_0564.jpgSportovní areál ve Vesci u Liberce přivítal tento víkend (16.-17. července 2016) discgolfisty nejen z celé České republiky ale i ze sousedního Polska. Latitude 64° Summer Vesec 2016 byl součástí 1. České discgolfové ligy, PDGA C-tier, Latitude 64° Hunters Tour a Ace Race Hunter Tour 2016. Podještědského turnaje se zúčastnilo 62 hráčů, kteří soutěžili ve čtyřech kategorií Open, Women, Master a Junior na zcela novém discgolfovém hřiště, které oproti předchozím ročníkům zaznamenalo hned několik změn. Z celkovou délkou 2625 m a parem 69 zcela i díky většímu počtu OB, značné členitosti terénu, výkyvům počasí, patřilo mezi náročnější hřiště. Především počasí se dost podílelo na výsledcích z prvního dne.

Za větrného počasí se nejlepšího výsledku prvního kola dočkali s 68 hody František Trenz (kategorie Junior), 70 hody Lukáš Filandr a Kryštof Novák (kategorie Open), 73 hody Daniel Večeř (kategorie Master) a 87 hody Eva Králová (kategorie Women). V druhém kole vítr o něco zesílil a discgolfisté především na dlouhých jamkách (4, 7, 14 a 15) a při dohazování čelili vrtochům počasí, které je pro libereckou kotlinu typické. Avšak za zmínku stojí skvělé výkony například Martina Lomnického, který oproti prvnímu kolu se dokázal zlepšit o 20 hodů na 69 (PDGA rating 961)! Zlepšení zaznamenali i Lukáš Filandr 68 hodů a Michal Grepl 69 hodů (oba Open). V Master kategorii si výrazně polepšil Jan Pelant z 88 hodů na 76 hodů. U žen pak došlo spíše ke zhoršení. Naopak výborným výsledkem se mohl pochlubit junior Bohdan Bílek, který z celé startovní listiny naházel výborných 67 hodů!

V neděli se výsledky podstatně zlepšily. Sice vítr vystřídal chvilkami mírný déšť, avšak podle celkových výsledků to hráčům ani tak nevadilo. O rekord hřiště se postaral fantastickým výkonem 61 hodů a 993 PDGA ratingem František Trenz. Za pozornost stojí špičkově odehrané kolo i Evičky Králové, která se 75 hody nechala za sebou velkou část hráčů i z kategorie Open. Do nedělního finále si prakticky všichni lídři kategorií přinesli tak dostatečný náskok, aby si ho pak pohodlně pohlídali. V Open kategorii se pak bojovalo především o druhé a třetí místo, které si nakonec zasloužili Kryštof Novák a polský discgolfista Szymon Wacior. První místo v kategorii Open a dárek k narozeninám si nadělil Lukáš Filandr, který potvrdil dlouhodobě špičkovou formu. I v kategorii Master si Daniel Večeř pohlídal svůj náskok před druhým Danielem Hokešem. O třetí místo pak svedli bitvu Julius Jankovič a Jan Pelant. Třetí místo uhájil nakonec Julius Jankovič.

Juniorskou kategorii ovládl s přehledem František Trenz před Adamem Klimešem a Matějem Vojtíkem. Adam s Matějem se postarali navíc o nejlepší finálové kolo se 32 hody. V kategorii Open pak výborně zahrál i Kryštof Novák shodně 32 hodů. I Eva Králová si nenechala vzít vítězství a před Jarmilou Havířovou uhájila první místo z předchozích kol. Dělené třetí místo si odváží Daniela Filandrová a Petra Javorková.

Pořadatelé veseckého turnaje děkují všem, kteří se podíleli na realizaci turnaje a v neposlední řadě i všem hráčům za jejich sportovní výkony. Druhý turnaj 1. České discgolfové ligy je za námi a my všichni se můžeme těšit na další turnaj první ligy tentokrát Chřiby Open 2016 (2.-4. září 2016).

Briki 18.7.2016


< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Další >
 User  
 Pwd:  
   
Show Right Menu Close Menu

Cnews