Tato stránka je urcena pro prohlížece podporující webové standardy, jinak muže být zobrazena nekorektne.

NOVINKY

Členská schůze ČADG

/CADG/logo_150.png

Vážení členové ČADG,


Dovolujeme si Vám připomenout, blížící se Členskou schůzi (dále jen ČS) České asociace discgolfu, která se uskuteční 1.4.2017 po druhém kole turnaje ADD od cca 17 hodin v turnajovém centru na zámku Kozel ve Šťáhlavách.


Program schůze:


Schválení programu

Předání cen za ligy 2016

Zpráva o hospodaření za rok 2016

Plán činnosti na rok 2017

Seznámení s nutnými kroky pro zápis změn do spolkového rejstříku

Hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2017

Hlasování o návrhu změny stanov - sídlo spolku

Různé


Dle platných stanov mají hlasovací právo pouze členové s rozšířeným členstvím. Členové se základním členstvím se mohou zúčastnit, mají však pouze poradní hlas. Upozorňujeme všechny členy se zájmem o změnu členství na rozšířené, že dle platných stanov si VR vyhrazuje právo neschvalovat žádné přihlášky v den konání schůze. Pokud tedy máte zájem podat přihlášku k rozšířenému členství, učiňte tak, prosím, s předstihem.


Pokud se jako člen s rozšířeným členstvím nemůžete schůze zúčastnit, jste oprávněn udělit plnou moc k zastoupení na ČS jinému členovi s rozšířeným členstvím. Jeho oprávnění zastupovat na příslušné ČS vzniká od okamžiku předložení písemné plné moci určenému členu VR a následnému zápisu v prezenční listině ČS. Člen s rozšířeným členstvím může takto zastupovat maximálně deset (10) jiných členů s rozšířeným členstvím.


Hezký den


VR ČADG 30.3.2017


Změny na webu

Po problémech s výkonem databáze během zvýšené zátěže při otevření 2. kola registrace na ADD byla provedena optimalizace přístupů k DB. Pokud narazíte na problémy s funkcionalitou stránek, oznamte je na email info zavinac discgolf.cz

admin 7.1.2017


PDGA coordinator

/PDGA/logo_120.jpgVážení členové
s radostí Vám oznamujeme, že novým PDGA coordinatorem za ČR se stal Pavel Kotala. Pavlovi gratulujeme a těšíme se na plodnou spolupráci.

VR ČADG 17.2.2017


Podpora Juniorů

/CADG/logo_150.png
Vážení členové ČADG,

VR ČADG schválila na svém zasedání 9.2.2017 následující podporu Juniorů. Podpora se týká Juniorů, kteří jsou členy ČADG.

Turnaje kategorie A a B odehrané v rámci 1.ligy:

50% spoluúčast na startovném do maximální výše 200 kč/ osoba/ turnaj Peníze budou ČADG propláceny přímo pořadatelům na základě vyplněné Žádosti o dotaci, která bude dostupná na discgolf.cz od 1.3.2017

Mezinárodní turnaje na Českém území:

DGWT Konopiště Open 2017 - 50% příspěvek na startovné zaregistrovaným Juniorům

Hostačov Eurotour - 50% příspěvek na úhradu startovného pro Juniory

Reprezentace:
CEDGC - platba 100% startovného Juniorům, kteří se zaregistrují a splní podmínky na CEDGC.

O další podpoře pro Juniory bude VR jednat na dalších zasedáních. Jedná se zejména o dětské tábory, turnaje organizované pro děti atd. Pokud máte sami zpracovány zajímavé formy podpory pro Juniory, neváhejte se obrátit na VR, nejlépe na email: vr@discgolf.cz

S pozdravem Vaše VR ČADG

VR ČADG 14.2.2017


Mistrovství světa týmů v discgolfu

V letošním roce, podruhé v historii a poprvé v Evropě, se odehraje mistrovství světa týmů v discgolfu. Tento jedinečný čtyřdenní turnaj pořádaný WFDF se uskuteční v Colchesteru, Velké Británii, od středy 23. do neděle 26. srpna.


Turnaje se mohou účastnit týmy v počtu minimálně šesti hráčů (3x MPO, 1x FPO, 1x MJ1, 1x MPM), každý tým má však možnost přivézt až 12 hráčů. Počet členů týmu nemá vliv na výši startovného, které bylo stanoveno na 600 liber za celý tým.


Jména předběžně nominovaných hráčů zde, další informace v anglickém jazyce najdete zde.


VR ČADG 4.2.2017


II. ročník CEDGC

Mistrovství střední Evropy v discgolfuPo úvodním ročníku, tolik úspěšném pro české barvy, přichází pokračování CEDGC – Mistrovství Střední Evropy v discgolfu. Tentokrát jsou hostitelem Toplice Sveti Martin v Chorvatsku, v termínu 10. – 11. června 2017. Opět jsou otevřeny tři kategorie: MPO, FPO a MJ1.


Celková kapacita turnaje je 72 míst. 44 míst patří MPO, 14 určeno FPO a 14 pro MJ1. Do 13. února je otevřena první fáze registrace, určená 18 hráčům MPO, po pěti FPO a MJ1 na základě ratingu za rok 2016. Z našich hráčů se takto kvalifikovali v kategorii MPO: Lukáš Filandr, Matěj Vojtík, Kryštof Novák a Jakub Knápek (u juniorů se dá předpokládat, že nastoupí v kategorii MJ1). V kategorii FPO Eva Králová a v MJ1 Matěj Vojtík, Jakub Knápek, Adam Klimeš, Jakub Zdráhal a Bohdan Bílek.


Do 13. února by svou případnou účast registrací na webu www.cedgc.info měli potvrdit také následující náhradníci: Michal Grepl, Přemysl Novák, Tomáš Redlich, Robin Kaňok a Jakub Kudrna v MPO, Jarmila Havířová a Petra Javorková v FPO a Radek Dostál v MJ1. Možná se na někoho z nich dostane již v této fázi registrace.


Ve druhé fázi registrace doplní každý ze sedmi zúčastněných středoevropských států dalších 5 reprezentantů: vždy 3 MPO, 1 FPO a 1MJ1. VR ČADG tak 15. února zveřejní jména pětice nominovaných na základě kritérií SŘ 2016.


V poslední fázi registrace budou zbylá místa obsazována na základě aktuálního PDGA ratingu, 4 místa má k dispozici pořadatel turnaje jako divoké karty.

Více informací zde.


VR ČADG 4.2.2017


Termíny turnajů 2017

Představujeme Vám doposud schválené turnaje pro rok 2017, které můžete vidět na přehledné mapce i s termíny konání. Mezi nimi můžete najít všechny turnaje kategorie A, turnaje kategorie B a Mistrovství České republiky.


VR ČADG 20.1.2031


Výzva pro pořadatele turnajů

Vážení organizátoři discgolfových turnajů,

žádáme Vás o zaslání plánovaných termínů (včetně případných náhradních) vámi pořádaných turnajů kategorií A a B pro rok 2017 s uvedením kategorie (dle SŘ 2017), do které máte zájem turnaj registrovat.
Rovněž vás žádáme o zveřejnění vaší případné kandidatury na pořádání Mistrovství ČR. Tento turnaj proběhne v roce 2017 v Čechách.
U turnajů, které jsou pořádány v podobném formátu jako v minulém roce, stačí uvést název turnaje, místo a datum pořádání a kategorii turnaje.
U nových turnajů, které budete v roce 2017 pořádat, Vás žádáme o následující údaje:
místo a datum pořádání, přibližný layout a pokud možno přibližnou mapu hřiště, turnajové zázemí a kategorii turnaje
Při zadávání kategorie turnaje se prosím řiďte platným SŘ, který přikládáme.
V kalendáři budou mít přednost turnaje, které se již v daném termínu konaly v loňském roce.

Termíny turnajů posílejte do 26. 1. 2017 na vr@discgolf.cz.
Vybrané turnaje budou zveřejněny nejpozději 31. 1.2017.

Zároveň žádáme ty z Vás, kteří pořádají i menší turnaje, aby primárně pořádali turnaje typu C. VR ČADG vychází organizátorům C turnajů výrazně vstříc, snížily se některé požadavky na jejich pořádání, není potřeba odvádět poplatky za nečleny ČADG a v případě potřeby je možno žádat i o výjimku a turnaj registrovat i 14 dní dopředu.

Za spolupráci děkuje VR ČADG

VR ČADG 21.1.2017


Nový soutěžní řád

Vážení členové ČADG,

 

předkládáme vám Soutěžní řád pro rok 2017.  Rádi bychom vás stručně seznámili s jeho obsahem.

 

Stejně jako minulý rok ČADG pořádá dvě dlouhodobé soutěže, 1. a 2. Discgolfovou ligu, a to s následujícími parametry:

 

1. Discgolfová liga (1. DGL): soutěž, jejíž základní podobu znáte z dřívějších let. Sestává z víkendových turnajů kategorie A a B.

Turnajů kategorie A bude 6, jejich seznam určí VR na základě přihlášek a patří mezi ně i Mistrovství ČR. Respektujeme geografické hledisko, tři turnaje kategorie A proběhnou v Čechách a tři na Moravě a ve Slezsku.

Potřebné parametry pro turnaje kategorie A (150 bodů pro vítěze) i B (100 bodů pro vítěze) jsou uvedeny v SŘ.

Do celkového pořadí 1. DGL se každému hráči počítá 5 nejlépe bodovaných výsledků, přičemž všech může hráč dosáhnout na turnajích kategorie A. (V roce 2015 jich bylo počítáno 7 a pouze 3 kategorie A, v roce 2016 naopak pouze 4 z 5 – pokud započítáme MČR, které se po roce opět vrací do skupiny ligových turnajů nejvyšší kategorie).

Pro turnaje kategorie A nadále platí minulým SŘ stanovená kritéria pro přednostní registraci špičkových hráčů (týká se 30 hráčů kategorie MPO, 10 MPM, FPO a MJ1 z 1. ligy 2016).

Turnaje kategorie B nebudou mít přednostní způsob registrace, v první vlně budou mít možnost se přihlásit všichni členové ČADG.

 

Domníváme se, že v představeném modelu špičkoví hráči mají nadále motivaci se potkat na několika elitních turnajích, které si sami vyberou.

Hráči výkonnostní kategorie si mohou vybírat třeba jen turnaje ve svém relativním okolí a přitom mít šanci se dobře umístit v celkovém pořadí, bez nutnosti jezdit za turnaji až na druhý konec republiky.

 

 

2. Discgolfová liga (2. DGL): soutěž, která bude zahrnovat všechny jednodenní turnaje kategorie C, přičemž by na turnaji mělo být odehráno minimálně 27 jamek. Není tedy nutno hrát finále, může se například hrát jen ve formátu 3x9 nebo ve stále oblíbenějším formátu 2x18 zároveň jako PDGA Tier C.

Účast na těchto turnajích není ničím omezena. Bodovat však mohou pouze členové ČADG bez práva přednostní registrace do 1. DGL.

Do celkového hodnocení bude počítáno 10 nejlepších výsledků.

Motivací pro nejlepší bude přednostní registrace v roce 2018 pro hráče na prvních místech ve všech kategoriích, dále poháry a ceny.

Byly upraveny některé parametry, nyní je jednodušší registrovat turnaj jako C.

Zároveň na turnajích kategorie C nebudou nečlenové ČADG platit navíc 20 Kč ke startovnému, takže pořadatelé jednodenních turnajů nemají nadále důvod nezařadit je v termínové listině do kategorie C a tím pádem i do 2. DGL.

 

Předpokládáme, že začínající hráči, případně hráči, kteří neradi absolvují víkendové turnaje, mají takto možnost hrát pouze turnaje v rámci 2. DGL, dobře si zahrát, pobavit se a třeba občas či časem zkusit víkendový turnaj.

Pravděpodobnou součástí širokého pole turnajů kategorie C budou i regionální discgolfové túry, včetně juniorských, některé byly rozehrány, další jsou připravovány a ČADG je připravena je podpořit a zastřešit.

 

Věříme, že SŘ pro rok 2017 je krokem vpřed  k rozšíření členské základny, dobrého pocitu hráčů ze hry a rozvoji ČADG.  Celé jeho znění najdete zde.

 


VR ČADG 20.1.2017


Členské příspěvky


Vážení členové ČADG,

rádi bychom Vás požádali o platbu členských příspěvků do konce ledna 2017.
Výše členských příspěvků na rok 2017 byla stanovena následujícím způsobem:
Členové ČADG nad 18 let : 200 Kč
Členové ČADG do 18 let : 100 Kč

Platbu provádějte na účet ČADG: 7434016001/5500, jako variabilní symbol uvádějte Vaše ID ( je uvedeno ve Vašem profilu na stránkách discgolf.cz ).

Členové ČADG, kteří již v minulých letech vyplnili přihlášku, ale v loňském roce poplatek neplatili a nebyli aktivními členy, nemusí vyplňovat novou přihlášku.
Pokud se chtějí stát opět aktivními členy ČADG, bodovat v soutěžích organizovaných ČADG a čerpat další výhody členů, stačí zaplatit poplatek na účet ČADG.

Děkujeme za Váš čas

Vaše VR ČADG

VR ČADG 19.1.2017


< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další >
 User  
 Pwd:  
   
Show Right Menu Close Menu

Cnews