Tato stránka je urcena pro prohlížece podporující webové standardy, jinak muže být zobrazena nekorektne.

NOVINKY

Podpora Juniorů

/CADG/logo_150.png
Vážení členové ČADG,

VR ČADG schválila na svém zasedání 9.2.2017 následující podporu Juniorů. Podpora se týká Juniorů, kteří jsou členy ČADG.

Turnaje kategorie A a B odehrané v rámci 1.ligy:

50% spoluúčast na startovném do maximální výše 200 kč/ osoba/ turnaj Peníze budou ČADG propláceny přímo pořadatelům na základě vyplněné Žádosti o dotaci, která bude dostupná na discgolf.cz od 1.3.2017

Mezinárodní turnaje na Českém území:

DGWT Konopiště Open 2017 - 50% příspěvek na startovné zaregistrovaným Juniorům

Hostačov Eurotour - 50% příspěvek na úhradu startovného pro Juniory

Reprezentace:
CEDGC - platba 100% startovného Juniorům, kteří se zaregistrují a splní podmínky na CEDGC.

O další podpoře pro Juniory bude VR jednat na dalších zasedáních. Jedná se zejména o dětské tábory, turnaje organizované pro děti atd. Pokud máte sami zpracovány zajímavé formy podpory pro Juniory, neváhejte se obrátit na VR, nejlépe na email: vr@discgolf.cz

S pozdravem Vaše VR ČADG

VR ČADG 14.2.2017


Mistrovství světa týmů v discgolfu

V letošním roce, podruhé v historii a poprvé v Evropě, se odehraje mistrovství světa týmů v discgolfu. Tento jedinečný čtyřdenní turnaj pořádaný WFDF se uskuteční v Colchesteru, Velké Británii, od středy 23. do neděle 26. srpna.


Turnaje se mohou účastnit týmy v počtu minimálně šesti hráčů (3x MPO, 1x FPO, 1x MJ1, 1x MPM), každý tým má však možnost přivézt až 12 hráčů. Počet členů týmu nemá vliv na výši startovného, které bylo stanoveno na 600 liber za celý tým.


Jména předběžně nominovaných hráčů zde, další informace v anglickém jazyce najdete zde.


VR ČADG 4.2.2017


II. ročník CEDGC

Mistrovství střední Evropy v discgolfuPo úvodním ročníku, tolik úspěšném pro české barvy, přichází pokračování CEDGC – Mistrovství Střední Evropy v discgolfu. Tentokrát jsou hostitelem Toplice Sveti Martin v Chorvatsku, v termínu 10. – 11. června 2017. Opět jsou otevřeny tři kategorie: MPO, FPO a MJ1.


Celková kapacita turnaje je 72 míst. 44 míst patří MPO, 14 určeno FPO a 14 pro MJ1. Do 13. února je otevřena první fáze registrace, určená 18 hráčům MPO, po pěti FPO a MJ1 na základě ratingu za rok 2016. Z našich hráčů se takto kvalifikovali v kategorii MPO: Lukáš Filandr, Matěj Vojtík, Kryštof Novák a Jakub Knápek (u juniorů se dá předpokládat, že nastoupí v kategorii MJ1). V kategorii FPO Eva Králová a v MJ1 Matěj Vojtík, Jakub Knápek, Adam Klimeš, Jakub Zdráhal a Bohdan Bílek.


Do 13. února by svou případnou účast registrací na webu www.cedgc.info měli potvrdit také následující náhradníci: Michal Grepl, Přemysl Novák, Tomáš Redlich, Robin Kaňok a Jakub Kudrna v MPO, Jarmila Havířová a Petra Javorková v FPO a Radek Dostál v MJ1. Možná se na někoho z nich dostane již v této fázi registrace.


Ve druhé fázi registrace doplní každý ze sedmi zúčastněných středoevropských států dalších 5 reprezentantů: vždy 3 MPO, 1 FPO a 1MJ1. VR ČADG tak 15. února zveřejní jména pětice nominovaných na základě kritérií SŘ 2016.


V poslední fázi registrace budou zbylá místa obsazována na základě aktuálního PDGA ratingu, 4 místa má k dispozici pořadatel turnaje jako divoké karty.

Více informací zde.


VR ČADG 4.2.2017


Termíny turnajů 2017

Představujeme Vám doposud schválené turnaje pro rok 2017, které můžete vidět na přehledné mapce i s termíny konání. Mezi nimi můžete najít všechny turnaje kategorie A, turnaje kategorie B a Mistrovství České republiky.


VR ČADG 20.1.2031


Výzva pro pořadatele turnajů

Vážení organizátoři discgolfových turnajů,

žádáme Vás o zaslání plánovaných termínů (včetně případných náhradních) vámi pořádaných turnajů kategorií A a B pro rok 2017 s uvedením kategorie (dle SŘ 2017), do které máte zájem turnaj registrovat.
Rovněž vás žádáme o zveřejnění vaší případné kandidatury na pořádání Mistrovství ČR. Tento turnaj proběhne v roce 2017 v Čechách.
U turnajů, které jsou pořádány v podobném formátu jako v minulém roce, stačí uvést název turnaje, místo a datum pořádání a kategorii turnaje.
U nových turnajů, které budete v roce 2017 pořádat, Vás žádáme o následující údaje:
místo a datum pořádání, přibližný layout a pokud možno přibližnou mapu hřiště, turnajové zázemí a kategorii turnaje
Při zadávání kategorie turnaje se prosím řiďte platným SŘ, který přikládáme.
V kalendáři budou mít přednost turnaje, které se již v daném termínu konaly v loňském roce.

Termíny turnajů posílejte do 26. 1. 2017 na vr@discgolf.cz.
Vybrané turnaje budou zveřejněny nejpozději 31. 1.2017.

Zároveň žádáme ty z Vás, kteří pořádají i menší turnaje, aby primárně pořádali turnaje typu C. VR ČADG vychází organizátorům C turnajů výrazně vstříc, snížily se některé požadavky na jejich pořádání, není potřeba odvádět poplatky za nečleny ČADG a v případě potřeby je možno žádat i o výjimku a turnaj registrovat i 14 dní dopředu.

Za spolupráci děkuje VR ČADG

VR ČADG 21.1.2017


Nový soutěžní řád

Vážení členové ČADG,

 

předkládáme vám Soutěžní řád pro rok 2017.  Rádi bychom vás stručně seznámili s jeho obsahem.

 

Stejně jako minulý rok ČADG pořádá dvě dlouhodobé soutěže, 1. a 2. Discgolfovou ligu, a to s následujícími parametry:

 

1. Discgolfová liga (1. DGL): soutěž, jejíž základní podobu znáte z dřívějších let. Sestává z víkendových turnajů kategorie A a B.

Turnajů kategorie A bude 6, jejich seznam určí VR na základě přihlášek a patří mezi ně i Mistrovství ČR. Respektujeme geografické hledisko, tři turnaje kategorie A proběhnou v Čechách a tři na Moravě a ve Slezsku.

Potřebné parametry pro turnaje kategorie A (150 bodů pro vítěze) i B (100 bodů pro vítěze) jsou uvedeny v SŘ.

Do celkového pořadí 1. DGL se každému hráči počítá 5 nejlépe bodovaných výsledků, přičemž všech může hráč dosáhnout na turnajích kategorie A. (V roce 2015 jich bylo počítáno 7 a pouze 3 kategorie A, v roce 2016 naopak pouze 4 z 5 – pokud započítáme MČR, které se po roce opět vrací do skupiny ligových turnajů nejvyšší kategorie).

Pro turnaje kategorie A nadále platí minulým SŘ stanovená kritéria pro přednostní registraci špičkových hráčů (týká se 30 hráčů kategorie MPO, 10 MPM, FPO a MJ1 z 1. ligy 2016).

Turnaje kategorie B nebudou mít přednostní způsob registrace, v první vlně budou mít možnost se přihlásit všichni členové ČADG.

 

Domníváme se, že v představeném modelu špičkoví hráči mají nadále motivaci se potkat na několika elitních turnajích, které si sami vyberou.

Hráči výkonnostní kategorie si mohou vybírat třeba jen turnaje ve svém relativním okolí a přitom mít šanci se dobře umístit v celkovém pořadí, bez nutnosti jezdit za turnaji až na druhý konec republiky.

 

 

2. Discgolfová liga (2. DGL): soutěž, která bude zahrnovat všechny jednodenní turnaje kategorie C, přičemž by na turnaji mělo být odehráno minimálně 27 jamek. Není tedy nutno hrát finále, může se například hrát jen ve formátu 3x9 nebo ve stále oblíbenějším formátu 2x18 zároveň jako PDGA Tier C.

Účast na těchto turnajích není ničím omezena. Bodovat však mohou pouze členové ČADG bez práva přednostní registrace do 1. DGL.

Do celkového hodnocení bude počítáno 10 nejlepších výsledků.

Motivací pro nejlepší bude přednostní registrace v roce 2018 pro hráče na prvních místech ve všech kategoriích, dále poháry a ceny.

Byly upraveny některé parametry, nyní je jednodušší registrovat turnaj jako C.

Zároveň na turnajích kategorie C nebudou nečlenové ČADG platit navíc 20 Kč ke startovnému, takže pořadatelé jednodenních turnajů nemají nadále důvod nezařadit je v termínové listině do kategorie C a tím pádem i do 2. DGL.

 

Předpokládáme, že začínající hráči, případně hráči, kteří neradi absolvují víkendové turnaje, mají takto možnost hrát pouze turnaje v rámci 2. DGL, dobře si zahrát, pobavit se a třeba občas či časem zkusit víkendový turnaj.

Pravděpodobnou součástí širokého pole turnajů kategorie C budou i regionální discgolfové túry, včetně juniorských, některé byly rozehrány, další jsou připravovány a ČADG je připravena je podpořit a zastřešit.

 

Věříme, že SŘ pro rok 2017 je krokem vpřed  k rozšíření členské základny, dobrého pocitu hráčů ze hry a rozvoji ČADG.  Celé jeho znění najdete zde.

 


VR ČADG 20.1.2017


Členské příspěvky


Vážení členové ČADG,

rádi bychom Vás požádali o platbu členských příspěvků do konce ledna 2017.
Výše členských příspěvků na rok 2017 byla stanovena následujícím způsobem:
Členové ČADG nad 18 let : 200 Kč
Členové ČADG do 18 let : 100 Kč

Platbu provádějte na účet ČADG: 7434016001/5500, jako variabilní symbol uvádějte Vaše ID ( je uvedeno ve Vašem profilu na stránkách discgolf.cz ).

Členové ČADG, kteří již v minulých letech vyplnili přihlášku, ale v loňském roce poplatek neplatili a nebyli aktivními členy, nemusí vyplňovat novou přihlášku.
Pokud se chtějí stát opět aktivními členy ČADG, bodovat v soutěžích organizovaných ČADG a čerpat další výhody členů, stačí zaplatit poplatek na účet ČADG.

Děkujeme za Váš čas

Vaše VR ČADG

VR ČADG 19.1.2017


Předběžná zpráva ze schůze VR

Dovolte, abychom vás informovali o jednání Výkonné rady ČADG.
Setkání proběhlo dne 2.1.2017 od 18.00 formou telekonference přes Skype.
Program jednání byl předem stanovený a měl jedenáct bodů.

V první řadě bychom rádi poděkovali za Vaši důvěru.
Budeme pracovat pro Vás, jsme Vaše prodloužená ruka.
Přejeme Vám vše dobré do nového roku 2017.

A nyní k jednání.
Na začátek Vás musíme informovat, že jednání ještě není u konce, formálně bylo přerušeno, protože jsme jednali více jak 3,5 hodiny a máme naplánované pokračování.

Projednali jsme následující:
Volba předsedy:
Vzhledem k řádnému termínu zvolení členů VR, které proběhlo dne 27.12.2016, jsme volbu předsedy posunuli o 14 dní. Je velmi důležité, abychom se nejprve seznámili, rozdělili si kompetence, povinnosti a úkoly a nový předseda tak mohl být zvolen zodpovědně.
S tím souvisí i volba disponentů ČADG.
Disponenty, pokladnu a finance budeme přebírat po “inventuře” původní VR.
V tuto chvíli je vše pro provoz ČADG v pořádku a vše běží jak má.
Registrace členství již spravuje nová VR, jmenovitě Tomáš Striegler, Jakub Sýkora a vy můžete posílat členské příspěvky na sezónu 2017 na účet 7434016001/5500, variabilním symbolem je Vaše ČADG číslo

Členské příspěvky:
Po důkladném zvážení se VR usnesla, že pro rok 2017 dojde je snížení členských poplatků. Předcházela tomu velmi dlouhá diskuze a než jsme se shodli, bylo potřeba probrat i jiná témata, která s členskými poplatky úzce souvisejí, jako je rozpočet, soutěžní řád a provoz ČADG.
Mnozí z vás argumentují tím, že se vybírají poplatky a nic se neděje, a věřte že Vaše hlasy slyšíme a pracujeme s nimi.
Díky dosavadní výši poplatků jsou na účtu ČADG nashromážděny finance z dřívější doby. Je tedy možné určitou část financí rozdělit, aby vybrané prostředky byly využity. Samozřejmě s ohledem na nečekané situace bude ponechána na účtu dostatečná rezerva.

Členský příspěvek jsme spočítali tak, že jsme sumarizovali jednotlivé položky rozpočtu ohodnocené navrženou částkou a ty podělili počtem hráčů. Jednalo se např. o položky: poplatek WFDF, ceny za 1. DGL 2017, ceny za MČR 2017, provoz asociace, účetnictví asociace, nový web, podpora reprezentace ČR, pojištění hráčů a členů ČADG Příspěvky jsou stanoveny na: 100,-Kč/junior a 200,-Kč/ostatní.

Věříme že tím vzroste počet členů ČADG, aktivních hráčů, členů klubů a to jistě prospěje discgolfu nejvíce.

Další z bodů byl Soutěžní řád (SŘ), termíny turnajů 1. ligy, Mistrovství ČR atd..
Máme připomínky promotérů, hráčů k SŘ a velmi intenzivně pracujeme na jejich zapracování.
Již v pondělí byli určeni Tomáš Striegler, Petr Tanka, a Ivo Vojtík, tito zpracují vše do 9.1.2017 a poté předloží ke schválení VR. Uvědomte si prosím, že jsme byli zvoleni mezi svátky a do 13 dní musíme předložit připomínky k SŘ na sezónu 2017, což je dost velká zodpovědnost a zároveň nás to nutí k zamyšlení, že je potřeba toto řešit již na konci sezóny, tak aby bylo vše připraveno do následující sezóny včas a s předstihem, abyste si mohli naplnánovat turnaje, dovolené a promotéři např. oslovit partnery turnajů. Jmenovaní mají osobní setkání i tuto sobotu.
Projednáváme například, že znovu zavedeme zrušené poplatky pro účastníky turnajů, kteří nejsou členy ČADG, a to proto, abychom řádným členům nabídli další zvýhodnění. Řádně připravíme podmínky pro promotéry turnajů 1. ligy, Mistrovství ČR a další.
Budeme vás informovat a včas vyvěsíme pobídku promotérům na zaslání jejich navržených turnajů.

Projednali jsme také funkci PDGA coordinatora, z projednaných bodů výše vzešly i cíle VR v krátkodobém až dlouhodobém horizontu, které taktéž předložíme k posouzení.

Shodli jsme se, že VR se sejde k jednání minimálně 8x do roka. 4x to bude přes telekonferenci a 2x osobní jednání v Čechách a 2x osobní setkání na Moravě.
Tato osobní jednání by byla volně přístupná i pro členy ČADG a rádi bychom slyšeli Vaše názory, připomínky, náměty na zlepšení.

Tolik zatím z proběhlého jednání a o zbytku vás budeme informovat na webu ČADG.

Všechny projednané změny budou průběžně aktualizovány na webu ČADG.

Vaše VR

VR ČADG 4.1.2017


Členské příspěvky

Výše členských příspěvků na rok 2017 byla stanovena na 200 Kč za dospělého a 100 Kč za Juniory do 18 let.
Nové přihlášky prosím posílejte na mail vr@discgolf.cz, platby na účet 7434016001/5500 .
Těm co již zaplatili původní poplatek, vrátíme rozdíl do 15.2.2017.

S pozdravem Vaše VR ČADG

Tomáš Striegler 3.1.2017


< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další >
 User  
 Pwd:  
   
Show Right Menu Close Menu

Cnews